Coppa Italia - Gavitello d'Argento 2020. Day3-Prova4